fbpx

U nas zrealizujesz Bon turystyczny

U nas zrealizujesz Bon turystyczny

U nas zrealizujesz Bon turystyczny

W Bacówce Jamna zrealizujesz Bon Turystyczny!

Gwarantujemy dużo atrakcji dla dzieci, piękną okolice i pyszne jedzenie.

Więcej informacji pod numerem telefonu i drogą e-mailową.

Zapraszamy!

Zobacz: bacowkajamna.pl/atrakcje dla dzieci

  • Komu przysługuje bon?

Bon Turystyczny będzie przysługiwać osobie, która w dniu wejścia w życie ustawy będzie mieć przyznane prawo do:
– świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+) lub
dodatku wychowawczego w wysokości ww. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
W okresie od wejścia w życie ustawy do 31 grudnia 2021 r. będzie mieć przyznane prawo do świadczenia lub dodatku określonych w pkt 1, na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane takie prawo. Bon będzie przysługiwał również na dzieci, których rodzice pracują za granicą

  • Jaka jest wartość bonu?

Bon w wysokości 500 zł będzie przysługiwać na każde dziecko. W przypadku dziecka niepełnosprawnego osoba uprawniona otrzyma dodatkowy bon również w wysokości 500 zł, czyli otrzyma bony o łącznej wartości 1000 zł. Bon jest wolny od podatku i nie wlicza się go do wysokości dochodu.

  • W jaki sposób można składać wnioski o bon?

Nie trzeba składać dodatkowych wniosków o przyznanie bonu. Trzeba go będzie jedynie aktywować.

Bon będzie generowany w systemie PUE ZUS. W celu aktywacji bonu konieczne będzie zalogowanie się przez osobę uprawnioną w systemie PUE ZUS (można to zrobić za pomocą profilu zaufanego czy kwalifikowanego podpisu elektronicznego) i potwierdzenie poprawności danych albo dokonanie aktualizacji danych dotyczących adresu poczty elektronicznej i numer telefonu.

Bony, w formie unikalnego, 16-cyfrowego numeru, będą przekazywane za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

  • W jakiej formie bon będzie wydany?

Bon będzie mieć postać dokumentu elektronicznego w formie unikalnego, 16-cyfrowego numeru. Po aktywacji bonu w systemie PUE ZUS, będzie on przekazany za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

  • Czy bonem można płacić kilka razy?

Za pomocą bonu będzie można dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania kwoty bonu.

  • Jaki jest termin ważności bonu?
    Bon wygaśnie 31 marca 2022 r.
  • Czy za pobyt w hotelu można zapłacić bonem za dzieci i za siebie, czy tylko za dzieci?

Usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, za które płatność zostanie dokonana za pomocą bonu. Mają być realizowane na rzecz dziecka, na które przyznano bon.

Źródło: www.gov.pl